top of page

תקנון

תקנון האתר

האתר נועד להנגיש מידע בנושא בריאות האישה, פיזיותרפיה והכנה ללידה.

אין לראות בתכני האתר המלצה או ייעוץ רפואיים.

אין לראות בחן שכטר אחראית לכל שימוש לא נאות או נזק שנגרם בעקבות צריכת התכנים באתר.

הגישה לחלק מהתכנים באתר כרוכה בהשארת פרטים אישיים כמו שם, כתובת מייל, מספר טלפון.

הפרטים לא יועברו לצד שלישי.

לחן שכטר יש רשות להשתמש בפרטים לצורך דיוור במייל או ב-SMS, ניתן להסיר את עצמך מרשימת הדיוור בכל עת.

אתר מקוון זה מכיל קניין רוחני ותוכן המוגן בזכויות יוצרים.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר שייכות לחן שכטר.

אין להעתיק ו/או לשכפל מידע מהאתר.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן מהאתר.

תקנון הקורס הדיגיטלי

נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך פונה לשני המינים

ההרשמה לקורס מותנית בהסכמה מלאה לתנאים המפורטים להלן. אנא קראי תנאים אלה בעיון. הרשמתך לקורס והשתתפותך בו יראו כהסכמה מצדך לתנאים הרשומים בתקנון. עומדת לזכותה של חן שכטר ו/או מי מטעמה לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

התשלום לקורס מקנה גישה אישית לתוכן הקורס.

חן שכטר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתתפים בקורס לתוכן הקורס אם יפרו את תנאי התקנון.

הרישום לקורס הינו רישום אישי ולשימושו הבלעדי של הגולשת, אשר אינה רשאית להעביר את הרשאת השימוש לצד שלישי או אדם אחר כלשהו.

היה והתשלום על הקורס לא יושלם, חן שכטר רשאית להפסיק את גישתך לתכני הקורס ללא הודעה מוקדמת.

משתתפת בקורס אשר הפרה את תנאי השימוש או פעלה בניגוד להם, תהא חן שכטר רשאית לחסום או להגביל את גישתה לתכני הקורס ללא הודעה מוקדמת.

קורס מקוון זה מכיל קניין רוחני ותוכן המוגן בזכויות יוצרים.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לקורס שייכות לחן שכטר.

אין להעתיק ו/או לשכפל מידע מהקורס.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן הקורס.

חן שכטר עושה את כל המתאפשר על מנת להציג תכנים מעודכנים ואמינים בקורס. עם זאת, עלולים להופיע באתר או בקורס בתום לב וללא כוונת זדון אי דיוקים, שגיאות או השמטות. חן שכטר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות.

אין לראות בתכנים שבקורס המלצה או ייעוץ רפואי.

אין לחן שכטר אחריות על שימוש לא נאות ו/או פגיעה בגוף או בנפש של אדם עקב החשיפה והשימוש במידע המופיע באתר ובקורס.

לאור אופי הקורס כקורס מקוון, לא יתאפשר לבטל הרשמה לקורס ולא יינתן החזר כספי.

תכני הקורס זמינים לרוכשת למשך 6 חודשים מרגע הרכישה.

חן שכטר תהיה זמינה להתייעצות ושאלות בנוגע לתכני הקורס בקבוצת פייסבוק ייעודית לנושא.

בהרשמה לקורס הינך נדרשת למלא פרטים אישיים. מידע זה לא יועבר לגורם שלישי. חן שכטר רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לטובת התקשרות ושליחת דיוור במייל או SMS, לרבות תוכן שיווקי. ניתן להסיר עצמך מהדיוור בכל עת.

תכני הקורס מצויינים בעמוד ההרשמה.

bottom of page